Greyscale Dominoes

Greyscale Dominoes będzie drugą indywidualną wystawą Pawła Eibla. Jej pomysł opiera się na rozstawieniu swego rodzaju wizualnego antylabiryntu, w którym to obrazy, a nie korytarze, będą prowadzić i jednocześnie zwodzić widza, w znalezieniu wyjścia z pułapek, jakie przed nim właśnie obrazy stawiają. Pytać czym obraz jest, to nie tylko pytać o to, co przedstawia (jeśli w ogóle przedstawia!), lecz przede wszystkim: jak przedstawia? To właśnie w tej warstwie wizualnej, którą w sposób mylący nazywa się „językiem wizualnym”, kryje się komentarz obrazu na temat świata.

Skala szarości jest odwołaniem do rozpiętości pomiędzy dwoma ekstremami: jasności i ciemności; do tego płynnego „pomiędzy”, które wahadłowym ruchem zamienia je ze sobą. Dekonstruowanie obrazów do stopnia, w którym ich jedyną reprezentacją staną się one same prowadzi do odsłonięcia ich szkieletu i wydobycia mechanizmów ich funkcjonowania. „Atom obrazowy” jest w ciągłym ruchu, który nie pozwala mu istnieć w oderwaniu od grupy. Nie znamy bowiem obrazu, lecz jedynie obrazy: te mentalne i te fizyczne – kołują one wspólnie w nieokreślonym kierunku, bez początku i bez końca, tworząc przestrzeń całkowicie poddaną nieskończonemu migotaniu znaczenia. To migotanie właśnie, odkrywanie i zasłanianie, wyznacza uniwersalny fenomen obrazu.

Mecenasem rocznego projektu Czułości w Hali Koszyki jest Griffin Art Space.

Piątek, 27 września, Zachodnia Brama Hali Koszyki ul. Koszykowa 63, godz. 17.00

Wystawa w ramach Warsaw Gallery Weekend